Tips för stadsfotografering:

http://www.onskefoto.se/tips-2/10-tips-for-de-basta-citybilderna

No limit street art karta:

http://nolimitboras.com/?page_id=189

Lista över skulpturer i Borås: http://www.boras.se/forvaltningar/kulturforvaltningen/kulturforvaltningen/boraskonstmuseum/boraskonstmuseum/utstallningar/skulpturstaden/skulpturerna.4.73dc3cd1135126a27c0800016475.html